Namaste! we are accepting orders but expect a delay in Shipping as Nepal postal service has not resumed international shipping. Really sorry for inconvenience. We will update once shipping resumes.

Marxvadi Arthashastra

Product Details

Title:Marxvadi Arthashastra

ISBN:9789937895118

Author:Dr. Vijay Kumar Poudel

Publisher:Janata Publication

Publish Year:2017

Edition:First Edition

Cover:Paper Back

Subject:Politics | Economics

Language:Nepali

Pages:576

Size:137 x 214 mm

Weight(gms):505

Price:USD 6.38

  Add To Cart
  • यो पुस्तक नेपालका राजनीतिक पार्टीमा प्रत्येक कार्यकर्ताले पढ्नैपर्ने र सग्रह गर्नेपर्ने खालको छ । यस पुस्तकमा मार्क्सवादी आर्थशास्त्रका आधारभूत अवधाणाहरुलाई अत्यन्त सरल र सरस ढंगले बुझाउने प्रयास त गरिएको छ नै, यसमा आधुनिक पूंजीवादी आर्थिक विचारहरुको बारेमा मार्क्सवादी विश्लेषणसमेत गरिएको छ । मार्क्सवादी आर्थशास्त्रलाई नेपाली पाठकहरुसमक्ष प्रस्तुत गरिएको यो पुस्तक अत्यन्त मौलिक छ । त्यसैले यसलाई मार्क्सवादी आर्थशास्त्रको बारेमा लेखिएको नेपालको पहिलो पुस्तक भन्न सकिन्छ ।

    Dr. Vijay Kumar Poudel

  • Send your message

    Need Assistance

    Our team is available 9:30 AM - 9 PM at your service to help you.
    +977 1 4221546 /

Follow Us