This website is for international orders only. We are using DHL shipping for international orders. For orders within Nepal kindly visit www.pilgrimsbooks.com

Namrata

Product Details

Title:Namrata

ISBN:9789937911320

Author:Krishna Abiral

Publisher:Manjari Publication

Publish Year:2017

Edition:Second Edition

Cover:Paper Back

Subject:Nepali Fiction

Language:Nepali

Pages:271

Size:110 x 177 mm

Weight(gms):160

Price:USD 3.00

  Add To Cart
  • प्रेम गरेकै अपराधमा सजाय दिंदादिंदै मानसिक सन्तुलन गुमाउन पुगेकी एउटी किशोरीको भोगाइमाथि लेखिएको यथार्थपरक उपन्यास हो नम्रता । जसले हरेक अभिभावकलाई आफ्ना छोराछोरीमाथि गर्दै आएको व्यवहारका बारेमा आत्मसमीक्षा गर्न बाध्य बनाउंछ ।

    Krishna Abiral

  • Send your message

    Need Assistance

    Our team is available 9:30 AM - 9 PM at your service to help you.
    +977 1 4221546 /

Related Books

Follow Us