Manonet

Product Details

Title:Manonet

ISBN:9789937059879

Author:Tirtha Sigdel

Publisher:Media Research Center

Publish Year:2019

Edition:First Edition

Cover:Paper Back

Subject:Nepali Story

Language:Nepali

Pages:172

Size:118 x 173 mm

Weight(gms):115

Price:USD 2.55

  Add To Cart
  • एउटा मनले चाहेको कुरा अर्को मनले कतिपय अवस्थामा अभिव्यत नगरी पनि महसुस गर्न सक्छ । आत्मसाथ गर्न सक्छ । हो, त्यहि अन्तरमनका कथाको स्वरुप हो, मनोनेट । अभिव्यत पीडाको रुप हो, मनोनेट ।

    Tirtha Sigdel

  • Send your message

    Need Assistance

    Our team is available 9:30 AM - 9 PM at your service to help you.
    +977 1 4221546

Related Books

Follow Us