Namaste! we are accepting orders but expect a delay in Shipping as Nepal postal service has not resumed international shipping. Really sorry for inconvenience. We will update once shipping resumes.

Mareechika

Product Details

Title:Mareechika

ISBN:9789937708722

Author:Mahesh Thapa

Publisher:Sangri-La Books

Publish Year:2019

Edition:Second Edition

Cover:Paper Back

Subject:Nepali Story | Nepali Fiction

Language:Nepali

Pages:202

Size:125 x 195 mm

Weight(gms):155

Price:USD 3.83

  Add To Cart
  • विज्ञान कथालाई मनोविज्ञानसँग मिसाएका कारण यसमा समाज र विज्ञानको अद्भूत कल्पनाशीलता देख्न पाइन्छ । विकसित समाजमा हुनसक्ने संभाव्यतालाई पात्र मार्फत बुन्न लेखक सफल भएका छन् । ‘मरिचिका’ले एक प्रविधिसम्पन्न भविष्यको कल्पना गरेको छ जसमा एक पारिवारिक सम्वन्धलाई एक अत्याधुनिक तथा विकसित कालखण्डको एक मानवपात्रको दृष्टिकोणबाट त्यसबेलाको पारिवारिक, वैवाहिक सम्वन्धलाई केलाउने प्रयास गरेको छ । कथामा व्याप्त विविध विषयहरू समाज, यौन, विज्ञान, मनोविज्ञान, अपराध, आस्था, अनास्था, आडम्बर जस्ता विविध तत्वहरूको सम्मिश्रण बन्न पुगेको छ ।

    Mahesh Thapa

  • Send your message

    Need Assistance

    Our team is available 9:30 AM - 9 PM at your service to help you.
    +977 1 4221546 /

Related Books

Follow Us