This website is for international orders only. We are using DHL shipping for international orders. For orders within Nepal kindly visit www.pilgrimsbooks.com

Niayatrama Naulo Aayam

Product Details

Title:Niayatrama Naulo Aayam

ISBN:9789937332569

Author:Dr. Bidur Chalise

Publisher:Ratna Pustak Bhandar

Publish Year:2021

Edition:First Edition

Cover:Paper Back

Subject:Nepali Literature

Language:Nepali

Pages:200

Size:140 x 215 mm

Weight(gms):255

Price:USD 3.50

  Add To Cart
  • वर्तमान नेपाली नियात्रा साहित्यमा स्थापित भएको विशिष्ट 'आत्मपरक निबन्धात्मक शैली' एवं 'संरचना ढाँचा' का साथै जापानी शैलीको 'हाइबुनी परम्परामा लेखिने नियात्रा लेखनको ढाँचा तथा कुर्द सामाजिक परम्पराबाट नेपाली लोक परम्परामा स्थापित हुन आएको 'कर्खा' परम्परा एवं सो परम्पराको 'कर्खा गायन' का सन्दर्भमा गरिने यात्रा (अटन)' एवं 'सन्दर्भ व्याख्या को विषयलाई सैद्धान्तिक रूपको यस अर्थमा हेरेर कर्खाटन रूपी सैद्धान्तिक खाकामा हेर्दा, 'कर्खाटन' को नियात्रा लेखनको सैद्धान्तिक स्वरूपमा नियात्रा लेखनको संयोजन गरिएको पाइन्छ । यिनै सैद्धान्तिक आधारहरूको सेरोफेरामा यस कृतिमा विश्लेषण गरिएको छ ।

    Dr. Bidur Chalise

  • Send your message

    Need Assistance

    Our team is available 9:30 AM - 9 PM at your service to help you.
    +977 1 4221546 /

Follow Us